Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen

Kostencurve opgesteld op basis van quickscan van 16 door het MVO Netwerk Beton geselecteerde verduurzamingsopties

In opdracht van Rijkswaterstaat, als deelnemer van het MVO netwerk beton, heeft CE Delft van 16 verduurzamingsopties voor de betonsector uitgerekend wat het CO2 reductiepotentieel is bij invoering van deze maatregelen op landelijke schaal en wat de reductiekosten van deze opties zijn. Hieruit blijkt dat door optimaal toepassen van deze maatregelen er een reductiepotentieel van 1.300 kton/jaar mogelijk is, ruim een derde van de voetafdruk van de betonketen (3.700 kton/jaar). Als je alleen de rendabele maatregelen meeneemt (reductiekosten kleiner dan nul) is het reductiepotentieel iets minder dan 1.100 kton/jaar. Het gaat hierbij om verduurzamingsopties voor de middellange termijn (periode na 2020). 
 
Green Deal Beton
Deze studie is onderdeel van het proces dat is afgesproken in de Green Deal Beton, die in  oktober 2011 is gesloten tussen de ministeries EZ en I&M en 24 deelnemende bedrijven en 7 brancheorganisaties uit de betonketen. De betrokken bedrijven en brancheorganisaties werken samen onder de vlag van MVO Nederland in het Netwerk Beton. Het Netwerk heeft al eerste stappen gezet in de verduurzaming van de betonketen. Op de middellange termijn worden verdergaande verbeteringen wenselijk geacht. Daarom heeft het netwerk een groslijst aan verduurzamingsopties voor de middellange termijn opgesteld. Daar is in twee stappen een short-list van 16 verduurzamingsopties uit voortgekomen waarbij CE Delft in kaart heeft gebracht wat het CO2-reductiepotentieel is bij invoering van deze maatregelen op landelijke schaal en wat de reductiekosten van deze opties zijn. Deze informatie is samengevat in een kostencurve die wordt gepresenteerd in dit rapport. Verder wordt aangegeven in hoeverre reductiemaatregelen overlappen. In de bijlagen staat alle informatie die gebruikt is voor deze berekeningen. 

Auteurs

Geert Bergsma
Marit van Lieshout
Geert Warringa

Delft, november 2013

Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen

De rapportage incl. bijlagen is op te vragen bij het secretariaat van CE Delft

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11