Projected biofuel consumption in the Dutch transport sector for 2020 and 2030

In 2014 publiceerden PBL, ECN, CBS en RVO de Nationale Energieverkenning (NEV) voor de eerste keer. De NEV, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, beschrijft voor Nederland de huidige trends in het energieverbruik en de energievoorziening, inclusief de verwachtingen voor 2030. Ter ondersteuning van de NEV 2015 heeft PBL CE Delft opdracht gegeven een inschatting te maken van de verwachte biobrandstoffenconsumptie in de Nederlandse transportsector voor 2020 en 2030. De hoogte van de biobrandstoffenconsumptie hangt sterk af van de implementatie van de ILUC-Richtlijn en het Europese post-2020 beleid. Omdat bieden nog niet vaststaan bestaan er grote onzekerheden en is om die reden gekozen voor het uitwerken van een aantal scenario’s.

Auteurs

Huib van Essen
Anouk van Grinsven

Delft, december 2015

Projected biofuel consumption in the Dutch transport sector for 2020 and 2030

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57