Rekenen voor Duurzaam Leiden

Rapportage inclusief rekentool voor duurzaamheidsanalyse projecten

De gemeente Leiden heeft forse ambities op het gebied van duurzaamheid en energie. In het beleidsakkoord 2014-2018 ‘Samenwerken en Innoveren’ geeft de gemeente Leiden aan dat ze grote stappen wil zetten op het gebied van energiebesparing en duurzaam ondernemen, de biodiversiteit in de stad wil bevorderen en slimmer om wil gaan met afval. Daarnaast is de gemeente Leiden bezig met het ontwikkelen van het ambitiedocument ‘Leiden Duurzaam 2030’, waarin de duurzaamheidsambities verder worden uitgewerkt. Om de gemeenteraad van Leiden in de gelegenheid te stellen het duurzaamheidsbeleid verifieerbaar te kunnen beoordelen, heeft de Rekenkamercommissie Leiden aan CE Delft gevraagd om één of meerdere duurzaamheidsindicatoren en/of tools te ontwikkelen om projecten te kunnen beoordelen en deze toe te passen op projecten die zijn uitgevoerd en/of afgewezen in de periode 2013-medio 2015.

Addendum:

In oktober 2015 heeft CE Delft een eerdere versie van rapportage ‘Rekenen voor Duurzaam Leiden’ gepubliceerd (CE Delft, 2015). Dit rapport is een update hiervan. Bij nogmaals nakijken van de voor dit rapport ontwikkelde rekentool bleek namelijk dat er een aantal kengetallen gecorrigeerd dienen te worden. Toepassing van de gecorrigeerde rekentool zorgt ervoor dat de volgorde van de maatregelen uit het fonds ‘Investeren in Thuis’ in Hoofdstuk 4.2 van het rapport iets anders uitpakt. De aanpassingen hebben echter geen gevolgen voor de conclusies en aanbevelingen in de rapportage van de Rekenkamercommissie.

 

Auteurs CE

Geert Bergsma
Nanda Naber
Ellen Schep
Geert Warringa

Delft, oktober 2015

Rekenen voor Duurzaam Leiden

Meer informatie:
Geert Warringa

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14