Resource productivity and policies

A Dutch perspective

Onze consumptie van materialen en natuurlijke hulpbronnen in Europa heeft gevolgen voor het milieu buiten de EU grenzen. Dit staat in toenemende belangstelling van beleidsmakers, zowel binnen Nederland, de EU als de OECD. De EU ontwikkeld thans een "Thematic strategy on the sustainable use of natural resources". Het streven naar een hogere materiaalproductiviteit staat hierbij centraal. Een hogere materiaalproductiviteit draagt bij aan een schoner milieu wereldwijd en aan een concurrerend bedrijfsleven. Maar het is onduidelijk hoe dat streven vertaalt dient te worden naar beleidsinitiatieven en hoe de materiaalproductiviteit kan worden gemeten. Deze discussienotitie, geschreven in overleg met beleidsmakers en het bedrijfsleven, geeft inzicht in de mogelijkheden van beleid en bediscussieert indicatoren voor beleid gericht op het verhogen van de materiaalproductiviteit.

Auteurs

Sander de Bruyn

Delft, november 2004

Notitie

Deze notitie is ook in het engels verkrijgbaar

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57