Responsible lease

De haalbaarheid van een keurmerk voor maatschappelijke verantwoorde autolease

Dit rapport geeft de resultaten van een onderzoek naar de haalbaarheid van het concept ‘Responsible Lease’: een momenteel nog niet bestaand keurmerk voor relatief zuinige en veilige autolease. Het gaat hierbij om een veilige en milieuvriendelijke variant van het product dat leasemaatschappijen aanbieden en dat bovendien minimaal kostenneutraal is. Het rapport geeft een gefundeerd oordeel over de mogelijkheden en haalbaarheid van ‘Responsible Lease’. Waar zou een dergelijk keurmerk uit kunnen bestaan en wat is er voor nodig om het verder te ontwikkelen?

Auteurs CE

Huib van Essen

Delft, april 2004

hoofdrapport

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32