Reststromen propaan en ethaan als grondstof in kraakinstallaties

Een verkenning

Dit verkennende onderzoek richt zich op de side-streams ethaan en propaan van twee nieuwe bedrijven in de Rotterdamse haven, bij opslag en transport van LNG en biodiesel, die als grondstof ingezet zouden kunnen worden bij de bestaande stoomkrakers in Zuidwest Nederland. In het project is onderzocht in hoeverre dit technisch mogelijk is, en is een eerste business-case opgesteld, en is de impact op broeikasgasemissies in de keten in kaart gebracht. Het blijkt om grote stromen te gaan, vanuit de LNG terminal tot 900 kton/jaar. Dit maakt dat het economisch interessant kan zijn. Tevens zijn substantiële reducties in broeikasgasemissies in de keten te voorzien, tot boven de 100 kton/jaar. Het project is uitgevoerd in opdracht van Agentschap NL, in samenwerking met de VNCI en de genoemde bedrijven.

Auteurs

Maarten Afman

Delft, oktober 2013

Reststromen propaan en ethaan als grondstof in kraakinstallaties

 

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11