Road taxation and spending in the EU

In opdracht van de Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) heeft CE Delft de infrastructuurkosten van het wegvervoer in de verschillende Europese lidstaten in kaart gebracht en vergeleken met de opbrengsten van de belastingen en heffingen die door het wegverkeer worden betaald. Dit hebben we gedaan voor personenauto’s, motorfietsen, bestelauto’s, bussen en vrachtauto’s.

De belangrijkste conclusies van deze studie zijn:
  • De opbrengsten van specifieke vervoersbelastingen en – heffingen zijn voor het wegverkeer in de EU hoger dan de infrastructuurkosten. Dit geldt vooral voor personenauto’s, motorfietsen en bestelauto’s. Bij bussen zijn daarentegen de infrastructuurkosten aanzienlijk hoger dan de belastingopbrengsten, terwijl de kosten en opbrengsten voor vrachtauto’s ongeveer vergelijkbaar zijn. Overigens dient hierbij opgemerkt worden dat de externe kosten van verkeer (bijv. uitstoot van CO2 en luchtvervuilende emissies) niet zijn meegenomen in deze studie. Er wordt in deze studie dus geen volledige inschatting van de maatschappelijke kosten van wegverkeer gegeven.
  • De opbrengsten van specifieke vervoersbelastingen en –heffingen in de EU bedroegen in 2013 ca. € 286 miljard. Het grootste deel van deze opbrengsten (71%) waren afkomstig van personenauto’s, vooral als gevolg van het grote aandeel dat deze voertuigen hebben in het totale verkeersaanbod.
  • De infrastructuurkosten voor wegverkeer in 2013 wordt ingeschat op € 178 miljard, waarvan ongeveer de helft (54%) veroorzaakt wordt door personenauto’s. Per voertuigkilometer zijn de infrastructuurkosten echter het hoogst voor bussen en vrachtauto’s, omdat deze zware voertuigen meer schade veroorzaken aan de weginfrastructuur.
  • De uitgaven aan weginfrastructuur zijn door de economische crisis sterk afgenomen. Vooral in Zuid- en Oost-Europa liggen deze uitgaven in de periode 2008-2013 aanzienlijk lager dan in de 15 jaar daarvoor.
De resultaten van deze studie kennen de nodige onzekerheden, vooral met betrekking tot de ingeschatte infrastructuurkosten. Dit is het gevolg van het feit dat niet voor alle EU-lidstaten even betrouwbare statistieken beschikbaar zijn voor de infrastructuuruitgaven. Echter, ondanks deze onzekerheden zijn de algemene conclusies van de studie robuust.

Auteurs

Arno Schroten
Maarten t Hoen

Delft, juni 2016

Road taxation and spending in the EU

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij Arno Schroten

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11