Roadmap naar een duurzame bio-economie in 2030

De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie Corbey) publiceerde op 18 december 2014 haar ‘Visie op een duurzame bio-economie in 2030’. Aan de hand van vier scenario’s, waarin de mate van globalisering en de rol van overheden en bedrijfsleven varieert, worden vier mogelijke routes naar die duurzame bio-economie verkend. Zet de energieke samenleving door? Pakken multinationals de koppositie? Wordt de EU zelfvoorzienend? Of worden op het wereldtoneel grote stappen gezet? De inzet van biomassa in 2030 hangt van veel factoren af. De dashboards geven inzicht in de verschillen tussen de vier routes van de roadmap, waarin de mate van globalisering en de rollen van publieke en private partijen variëren. Dit is een visuele samenvatting van de roadmap behorende bij het Visiedocument duurzame bio-economie 2030 van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie Corbey). De roadmap is ontwikkeld door CE Delft. Zie ook de website van de Commissie Corbey.

Auteurs

Geert Bergsma
Anouk van Grinsven

Delft, december 2014

Samenvatting roadmap duurzame bio-economie 2030
Roadmap duurzame bio-economie 2030

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57