Samenvatting van LCA REnescience. Een vergelijking van natte en droge nascheiding van huishoudelijk restafval.

In deze Levenscyclusanalyse (LCA) zijn verschillende nascheidingstechnieken voor huishoudelijk restafval met elkaar vergeleken. Het doel van de studie was om de REnescience-technologie te vergelijken met droge nascheiding en verbranding (inclusief metaalterugwinning). Deze LCA geeft inzicht in de potentiële milieu-impact van de technieken en bespreekt mogelijke verbetermogelijkheden. De studie richt zich op afvalverwerking in de gemeenten Eindhoven en ’s-Hertogenbosch in 2017/2018.

Alle verwerkingsmethoden hebben een netto milieuvoordeel, als de milieu-impact uitgedrukt wordt in de ReCiPe single score. In vergelijking met droge nascheiding heeft de REnescience-technologie een hogere kunststofterugwinning, hogere biogasproductie, en wordt er meer CO2 afgevangen. Aan de andere kant gebruikt de technologie meer externe elektriciteit en warmte, en zijn er enzymen nodig in het proces. Gecombineerd leiden deze aspecten ertoe dat het netto milieuvoordeel van de REnescience-technologie te vergelijken is, of hoger is dan droge nascheiding.

Deze samenvatting is gebaseerd op een uitgebreid, vertrouwelijk, LCA-rapport

Auteurs

Geert Bergsma
Ingrid Odegard
Sanne Nusselder

Delft, mei 2017

Samenvatting van LCA REnescience

Meer informatie over deze studie kan verkregen worden bij Geert Bergsma

Tweets van @cedelft

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11

Vacature Junior secretaresse https://t.co/4ybXcViypS #vacature #junior #secretaresse #werk #delft
24-10-2017 06:08