Sample check of transport chapter of Netherlands’ National Inventory Report (NIR)

Nederland rapporteert jaarlijks haar nationale broeikasgasemissies aan het UNFCCC in het National Inventory Report (NIR). CE Delft is gevraagd om een kwaliteitscheck uit te voeren op het transporthoofdstuk van het NIR rapport 2012. In deze check lag de focus op de reproduceerbaarheid van de berekeningen, de kwaliteit van de documentatie en het gebruik van ICT, interne documentatie en versiebeheer. Het UNFCCC houdt systematisch de globale CO2-uitstoot bij, als onderdeel van de afspraken binnen het Kyoto-protocol.

Consistentie en transparantie van de documentatie is beoordeeld op basis van de protocollen, het methodenrapport verkeer, de IPCC guidelines en het NIR rapport zelf. Met behulp van een checklist is ook de compleetheid van documentatie en adequaatheid gecheckt. De protocollen en het methodenrapport geven een goede beschrijving van de methode. Een bezoek aan CBS gaf inzicht in het gebruik van datasets, berekeningen en handleidingen. De interne organisatie is goed geregeld, maar vereist verdere aandacht ten aanzien van de continuïteit. Tenslotte is een sample check berekening uitgevoerd om reproduceerbaarheid te beoordelen. Hier werden geen inconsistenties geconstateerd.

Auteurs CE

Eelco den Boer
Maarten t Hoen

Delft, januari 2014

Sample check of transport chapter of Netherlands’ National Inventory Report (NIR)

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32