Saving fuel, saving costs

Impacts and reduction potential for corporate fleets

Deze studie geeft een overzicht van het energiegebruik en de uitstoot van leaseauto’s en andere bedrijfsvoertuigen en het potentieel aan brandstof- en kostenbesparende maatregelen. De studie beslaat zowel personenmobiliteit als vrachtvervoer en is relevant voor fleet managers en beleidsmakers. De studie laat zien dat in de EU all bedrijfsvoertuigen samen verantwoordelijk zijn voor bijna de helft van de totale uitstoot van het wegvervoer en bijna 200 miljard euro aan brandstofkosten per jaar. Het rapport geeft een praktisch overzicht van maatregelen die fleet managers kunnen nemen om brandstofverbruik en kosten te besparen, bijv. door het beïnvloeden van voertuigtechnologie, rijstijl en mobiliteitskeuzes. Hiermee kan ook worden bijgedragen aan lagere olieconsumptie, energiezekerheid, klimaat en luchtkwaliteit.

Auteurs CE

Huib van Essen
Arno Schroten
Matthijs Otten

Delft, april 2015

Saving fuel, saving costs

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32