Scenario's voor de warmtetransitie in Den Haag

Den Haag heeft zich tot doel gesteld een klimaatneutrale gemeente te zijn in 2040. De vraag is wat er tot 2040 moet gebeuren om dit doel te bereiken. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Den Haag al diverse onderzoeken laten uitvoeren naar haar mogelijkheden ten aanzien van een klimaatneutrale warmtevoorziening.

In dit document worden de opties om tot een duurzame warmtevoorziening voor de gebouwde omgeving te komen, op een rij gezet. Er worden vijf scenario’s geschetst waar Den Haag op kan inzetten. Per scenario wordt in kaart gebracht wat de financiële en planmatige gevolgen zullen zijn.

Auteurs

Benno Schepers
Nanda Naber

Delft, februari 2017

Scenarios voor de warmtetransitie in Den Haag

Contactpersoon: Benno Schepers

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57