Schaduwprijzen chloriden en bromiden

Nyrstar Belgium NV heeft aan CE Delft gevraagd om een berekening te maken van de schaduwprijzen voor een aantal chloride- en bromideverbindingen. Het gaat om de stoffen NaCl, KCl en NaBr die aanwezig zijn in afvalwater dat wordt geloosd op zoetwater. Deze stoffen staan niet het schaduwprijzen-handboek van CE Delft (2010). Echter, via de methodiek die gehanteerd is in het Handboek Schaduwprijzen kunnen wel vergelijkbare schaduwprijzen worden ontwikkeld. Deze notitie geeft een overzicht van de gevonden schaduwprijzen.

Auteurs

Sander de Bruyn

Delft, december 2012

het rapport

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57