Logo CE Delft

Auteurs:
Martijn Blom
Saliha Ahdour

Delft, maart 2017

pdf Socialiseren van netkosten van warmtenetten

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Martijn Blom