Sound Noise Limits

Options for a uniform noise limiting scheme for EU airports

Harmonisering van geluidsnormen voor Europese luchthavens draagt bij aan het goed functioneren van de interne markt. In deze studie in opdracht van de Europese Commissie, DG TREN, worden verschillende niveaus van harmonisatie gepresenteerd. De belangrijkste vraag die wordt beantwoord is hoe geluidsnormen het beste gedefinieerd kunnen worden. Het rapport geeft een raamwerk waarmee verschillende soorten geluidsnormen kunnen worden onderscheiden. Ook geeft het een voorstel voor een systeem van geluidsnormen waarbij de hoogtes van de normen deel lokaal deels internationaal kunnen worden vastgesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Huib van Essen.

Auteurs

Huib van Essen

Delft, januari 2005

Report

Dit rapport is alleen verkrijgbaar in het engels

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57