Stand der techniek - dieselmotoremissies

Dieselmotoremissies (DME) zijn in Nederland als kankerverwekkend geclassificeerd. Werkgevers zijn dan ook verplicht om maatregelen te treffen om deze kankerverwekkende stoffen te vervangen door niet kankerverwekkende stoffen. Indien vervanging technisch niet mogelijk is, dienen zij de blootstelling van hun werknemers aan DME zo veel mogelijk te reduceren, en wel door het treffen van beheersmaatregelen op basis van de arbeidshygiënische strategie (artikel 4.17 en 4.18 Arbeidsomstandighedenbesluit). In dit rapport is de stand der techniek in beeld gebracht van maatregelen ter vervanging en beheersing van dieselmotoremissies in een viertal arbeidssituaties: havenactiviteiten, garages, huisvuilinzameling en bouwwerkzaamheden. In de laatste twee sectoren is tevens een beperkt aantal praktijkmetingen gedaan naar blootstelling en het effect van vervangings- en beheersmaatregelen. Deze metingen hebben uitgewezen dat het gebruik van een aardgasmotor of een roetfilter op een dieselhuisvuilwagen de blootstelling van DME bij huisvuilophalers met ongeveer 50% reduceert ten opzichte van rijden met een dieselwagen. Op basis hiervan is berekend dat roetfilters en aardgasmotoren in deze situatie een aanzienlijke reductie - met circa 30% - van de extra kans op longkanker bewerkstelligen.

Auteurs

Geert Warringa

Delft, september 2004

Rapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57