STREAM personenvervoer 2014 versie 1.1

Studie naar TRansportEmissies van Alle Modaliteiten
Emissiekentallen 2011

(In versie 1.1. (Maart 2015) is een aantal correcties doorgevoerd ten opzichte van de 1e versie (April 2014). Zie hiervoor het corrigendum op pagina 5.)

Er is steeds meer aandacht voor de schadelijke gevolgen van luchtvervuilende- en broeikasgasemissies in het personenvervoer. Maar de emissiekentallen die gehanteerd worden door organisaties en bedrijven zijn vaak verschillend. STREAM personenvervoer zorgt voor een breed gedragen en wetenschappelijk verantwoorde lijst van emissiekentallen en geeft een overzicht van de belangrijkste klimaat- en luchtvervuilende emissies per reizigerskilometer. 

In STREAM personen 2014 is veel aandacht besteed aan het gebruiksvriendelijk presenteren van de emissiedata. De studie geeft een compact overzicht van gemiddelde emissies per vervoerswijze. Het rapport geeft gebruikers de mogelijkheid om emissiefactoren aan te passen naar specifieke omstandigheden zoals de bezettingsgraad, Euroklasse of voertuiggewicht. Daarnaast is er veel aandacht voor innovatieve technologieën zoals elektrische aandrijving en alternatieve brandstoffen. 

In de studie is gekeken naar broeikasgassen en schadelijke emissies, zoals stikstofoxiden en fijnstof. De studie is een update van de STREAM-studie uit 2008 en is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Nederlandse Spoorwegen, KpVV, Stichting Stimular, SKAO en Milieu Centraal.

Auteurs

Eelco den Boer
Matthijs Otten
Maarten t Hoen

Delft, april 2014

STREAM Personenvervoer

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57