Study evaluating progress in the implementation of Article 7 of the Energy Efficiency Directive

Report for DG Energy

Dit rapport bevat de resultaten van een studie die de voortgang beoordeelt van de implementatie door de 28 EU-lidstaten van Artikel 7 (en de daarbij behorende Bijlage V) van de richtlijn energie-efficiëntie (EED). De studie geeft een kwantitatieve beoordeling van de verwachte energiebesparing van de  nationale beleidsmaatregelen van de lidstaten, en de verwachte bijdrage van deze maatregelen aan het efficiëntie doel van de EU in 2020.  Een aantal verbeterpunten is geïdentificeerd en specifieke opties werden ontwikkeld voor eventuele juridische herzieningen en/of wijzigingen van Artikel 7 en Bijlage V van de EED. De studie is uitgevoerd door een consortium van CE Delft, Ricardo en REKK, met Ricardo als projectleider en CE Delft als eindverantwoordelijk projectdirecteur.

Auteurs

Bettina Kampman
Cor Leguijt
Marit van Lieshout
Nanda Naber

Harwell, Didcot, december 2016

Study on evaluating the implementation of Article 7 of the Directive 2012/27/EU on energy efficiency

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57