Study on the completion of an EU framework on LNG-fuelled ships and its relevant fuel provision infrastructure

Analysis of the LNG market development in the EU

In deze studie wordt de ontwikkeling van de LNG-markt in de EU geanalyseerd door middel van een kwalitatieve analyse van de belangrijkste aanjagers en barrières voor gebruik van LNG als brandstof voor schepen; door een kwantitatieve analyse van de economische haalbaarheid van LNG-gebruik in tien havens; en door ontwikkeling van scenario’s voor de groei in toepassing van LNG van 2020 tot 2030. De kwalitatieve analyse toont aan dat milieuregels en het prijsverschil tussen LNG en andere brandstoffen tot de belangrijkste aanjagers van de vraag naar LNG behoren. De grootste barrières zijn onzekerheden over de beschikbaarheid van LNG in havens, over technische normen en over de tweedehandsprijs van LNG-schepen. De behandelde casussen tonen aan dat LNG in de meeste gevallen voor scheepseigenaren een aantrekkelijke optie is, mits het verschil in brandstofprijs groter is dan vandaag, zoals doorgaans voor 2020-2030 wordt voorspeld. Bij een kleiner prijsverschil tussen LNG en oliebrandstoffen pakken de meeste kostenbatenanalyses negatief uit. De toekomstige marktscenario’s laten zien dat er in 2030 tussen de 2.500 en 4.000 LNG-schepen in de EU zullen zijn, die 1-5 miljoen ton LNG zullen gebruiken.

This company has developed a study for the European Commission, in framework of the contract nr MOVE/D1/FV-451-1/2013 – "Study on the completion of an EU framework on LNG-fuelled ships and its relevant fuel provision infrastructure" -  Lot 3 : "Analysis of the LNG market development in the EU"  for the European Commission. Please follow the link: 

https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/maritime_en 

 

Auteurs

Jasper Faber
Dagmar Nelissen

Brussels, december 2015

7C43_Analysis of the LNG market development in the EU

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57