Support for the revision of regulation on CO2 emissions from light commercial vehicles

Service request #3 for Framework Contract on Vehicle Emissions

Omdat het wegverkeer aanzienlijk bijdraagt aan de CO2-emissies van de transportsector heeft de Europese Unie een aantal maatregelen doorgevoerd om de uitstoot daarvan te verminderen. Eén daarvan is Verordening (EU) 510/2011, die een vermindering beoogt van de CO2-emissies van lichte bedrijfsvoertuigen (‘bestelwagens’). Deze verordening bevat diverse bepalingen waarin wordt voorzien in een impactanalyse van de emissiedoelstelling van 147 gCO2/km in 2020 alsmede een evaluatie van enkele andere zaken. 

DG CLIMA van de Europese Commissie heeft een consortium onder leiding van TNO gevraagd deze activiteiten te ondersteunen. Het betreffende onderzoek richt zich op een brede scala onderwerpen die met deze verordening samenhangen, waaronder ontwikkeling van kostencurves voor verschillende segmenten van het bestelwagenpark, evaluatie van verscheidene zogenaamde ‘nutsparameters’, vergelijking met de inspanningen die vereist zijn om de CO2-emissies van personenwagens te verminderen, beoordeling van de effecten van verdergaande opname van elektrische voertuigen in het wagenpark, en vaststelling van de effecten op de totale kosten van deze voertuigen voor eigenaren, en van de maatschappelijke kosten die met het bereiken van de 2020-doelstelling gemoeid zijn.

CE Delft heeft aan dit onderzoek bijgedragen door scenario’s te ontwikkelen voor de penetratie van elektrische voertuigen in dit marktsegment en door de Commissie te ondersteunen met betrekking tot de economische aspecten van de impactanalyse. 

Voor meer informatie over de betreffende verordening, zie ook http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vans/index_en.htm 

 

 

Auteurs

Huib van Essen
Bettina Kampman
Arno Schroten

Delft, april 2012

the report

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57