Sustainable alternatives for land-based biofuels in the European Union

Assessment of options and development of a policy strategy

EU-lidstaten kunnen hun verplichtingen met betrekking tot transportbrandstoffen onder de Hernieuwbare Energie- en Brandstofkwaliteit-richtlijnen (RED resp. FQD) nakomen zonder hun toevlucht tot brandstoffen uit voedselgewassen te hoeven nemen. De RED-doelstelling (10% hernieuwbare transportenergie in 2020) kan worden gehaald met een beleidsmix gericht op verbetering van energie-efficiëntie in combinatie met een sterke focus op meer gebruik van groene stroom en biobrandstoffen en bio-methaan uit afval en restproducten. Deze maatregelen dragen ook bij aan de FQD-doelstelling (brandstoffen 6% minder koolstofintensief in 2020), maar zullen moeten worden aangevuld met andere maatregelen zoals verminderde affakkeleng en spuien in de olieproductie.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van het onderhavige rapport, dat is uitgevoerd in opdracht van Greenpeace, Transport & Environment, het European Environmental Bureau en BirdLife Europe. Het rapport toont aan hoe de EU in haar beleid met betrekking tot transportenergie minder hoeft te steunen op biobrandstoffen uit voedselgewassen die vermoedelijk tot veranderingen in landgebruik leiden. Deze alternatieve visie voor de transportsector zou leiden tot een vermindering van 205 miljoen ton CO2-uitstoot in het jaar 2020.

Auteurs

Harry Croezen
Bettina Kampman
Anouk van Grinsven

Delft, december 2012

het rapport

Deze studie is uitsluitend in het Engels beschikbaar

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57