Sustainable biomass and bioenergy in the Netherlands

Report 2016

Deze studie geeft een overzicht van de biomassastromen in de Nederlandse biobased economie in het jaar 2015. In 2014 werd in het rapport voor het eerst gewerkt met het ‘Protocol Monitoring Materiaalstromen Biobased Economie (BBE)’ om de omvang van de biobased economie (beperkt tot drie belangrijke biomassagroepen) in Nederland vast te stellen (Kwant et al. 2015, Meesters et al. 2014). Dit jaar is meer aandacht besteed aan het onderscheiden van stromen in de bio-economie en de biobased economie, biomassaconversie in de Nederlandse chemische industrie en vergelijking van de in deze studie onderscheden stromen met de doelstellingen die zijn neergelegd in de visie ‘Biomassa 2030’, onderdeel van het nationale ‘Circulaire Economie’-programma.

Deze studie is uitgevoerd in het kader van de Nederlandse Programma’s Duurzame Biomassa in opdracht van ir. Kees W. Kwant. Drs. Astrid M.R. Hamer en ir. Wouter Siemers van RVO.nl.

Auteurs CE

Marit van Lieshout
Thijs Scholten

Delft, april 2017

Sustainable biomass and bioenergy in the Netherlands

Contactpersoon: Marit van Lieshout

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32