The Fuel Efficiency of Maritime Transport

Potential for improvement and analysis of barriers

Er zijn aanzienlijke mogelijkheden om de brandstofefficiëntie van schepen te verbeteren en daarmee bij te dragen aan vermindering van de broeikasgasemissies van de zeevaart. Het wordt al lang erkend dat dit potentieel niet volledig wordt benut, dankzij het bestaan van niet-marktgebonden barrières.

In dit rapport worden de barrières voor verwezenlijking van verbeteringen in brandstofefficiëntie geanalyseerd. De belangrijkste hiervan zijn de ‘split incentive’ tussen scheepseigenaren en operators, een gebrek aan vertrouwde informatie over nieuwe technieken, en de transactiekosten die bij de beoordeling van maatregelen ontstaan. Als gevolg hiervan is in de praktijk ongeveer een kwart van het kosteneffectieve reductiepotentieel niet beschikbaar.

Deze barrières kunnen op diverse wijzen worden weggenomen. De split incentive kan,  tot zekere hoogte, worden weggenomen door verschaffing van meer gedetailleerde informatie over de brandstofefficiëntie van schepen, waarbij rekening wordt gehouden met het operationele profiel. Hierdoor zou het brandstofverbruik nauwkeuriger kunnen worden voorspeld en een groter aandeel van de efficiëntiebaten naar de scheepeigenaar kunnen vloeien, waardoor het investeringsrendement van brandstofbesparingstechnieken gunstiger uit zou pakken.

De geloofwaardigheid van informatie over nieuwe technieken kan worden verbeterd door intensieve samenwerking tussen leveranciers van zulke technieken en rederijen. Om risico’s weg te nemen zou de overheid een financiële prikkel kunnen geven in de vorm van subsidies. Dit zou als bijkomend voordeel kunnen hebben dat de overheid partijen dan tot publicatie van resultaten zou kunnen verplichten.

Auteurs

Jasper Faber
Dagmar Nelissen

Delft, februari 2012

het rapport

Deze studie is uitsluitend in het Engels beschikbaar

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11