The Management of Ship-Generated Waste On-board Ships

Deze studie doet empirisch verslag van de wijzen waarop de verschillende categorieën scheepsafval worden beheerd en de drivers, technologieën en hoeveelheden die daarbij in het spel zijn. De gepresenteerde gegevens zijn afkomstig uit scheepsaudits, interviews, een literatuuronderzoek, een online-enquête en audits van afvalmeldingsformulieren. Voor vrijwel elk type scheepsafval bestaan er diverse afvalstromen en lokale verwerkingsmethoden. De in dit rapport verzamelde empirische gegevens laten zien dat schepen verschillende verwerkingsmethoden toepassen, waarbij in vele gevallen slechts een deel van de afvalstroom wordt gezuiverd. Hierdoor ontstaan verschillen tussen de hoeveelheden afval die aan boord geproduceerd worden en de hoeveelheden die aan wal komen.

Auteurs

Eelco den Boer
Jasper Faber
Dagmar Nelissen

Delft, april 2017

The Management of Ship-Generated Waste On-board Ships

Contactpersoon: Jasper Faber  

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57