Top tien voor een betere luchtkwaliteit

Indicatie van effecten

Op dit moment (voorjaar 2005) is er in ons land veel te doen over de luchtkwaliteit. Op een flink aantal plaatsen worden de normen voor de concentraties van fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) overschreden. Ook voor de periode na 2010 voorziet het Milieu en NatuurPlanbureau nog problemen op zogenoemde ‘hot spots’. Het beeld bestaat dat het probleem onoplosbaar is en bovendien niet te beïnvloeden door binnenlands beleid. Toch kunnen er nu al maatregelen genomen worden die verbetering opleveren.
Stichting Natuur en Milieu en het netwerk van de twaalf provinciale Milieufederaties wil een aantal van deze maatregelen onder de aandacht brengen van beleidsmakers en bestuurders. Daartoe hebben zij een ‘top tien’ samengesteld.
CE is gevraagd om de effectiviteit van deze maatregelen te onderbouwen. Op basis van bestaande (case)studies geeft deze rapportage een indicatie van de effecten op emissies en concentraties van fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2).

Auteurs

Eelco den Boer

Delft, mei 2005

Rapport

Tweets van @cedelft

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11

Vacature Junior secretaresse https://t.co/4ybXcViypS #vacature #junior #secretaresse #werk #delft
24-10-2017 06:08

Report - Regulating speed: a short-term measure to reduce maritime GHG emissions https://t.co/SDnPBD0WtP
19-10-2017 08:45