Top tien voor een betere luchtkwaliteit

Indicatie van effecten

Op dit moment (voorjaar 2005) is er in ons land veel te doen over de luchtkwaliteit. Op een flink aantal plaatsen worden de normen voor de concentraties van fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) overschreden. Ook voor de periode na 2010 voorziet het Milieu en NatuurPlanbureau nog problemen op zogenoemde ‘hot spots’. Het beeld bestaat dat het probleem onoplosbaar is en bovendien niet te beïnvloeden door binnenlands beleid. Toch kunnen er nu al maatregelen genomen worden die verbetering opleveren.
Stichting Natuur en Milieu en het netwerk van de twaalf provinciale Milieufederaties wil een aantal van deze maatregelen onder de aandacht brengen van beleidsmakers en bestuurders. Daartoe hebben zij een ‘top tien’ samengesteld.
CE is gevraagd om de effectiviteit van deze maatregelen te onderbouwen. Op basis van bestaande (case)studies geeft deze rapportage een indicatie van de effecten op emissies en concentraties van fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2).

Auteurs CE

Eelco den Boer

Delft, mei 2005

Rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14