Traffic noise reduction in Europe

Health effects, social costs and technical and policy options to reduce road and rail traffice noise

In opdracht van Transport&Environment (T&E), de Europese federatie voor transport en milieu, heeft CE Delft onderzoek gedaan naar: 
  • De effecten van verkeerslawaai op gezondheid 
  • De financiële waardering van deze gezondheidseffecten
  •  Maatregelen ter vermindering van weg- en spoorgeluid

De resultaten tonen aan dat verkeerslawaai het risico op gezondheidsproblemen vergroot. Jaarlijks zouden ruim 245.000 Europeanen te maken kunnen krijgen met cardiovasculaire ziektes veroorzaakt door het verkeerslawaai. Ongeveer 20% van deze mensen loopt het risico vroegtijdig te overlijden door een hartaanval. De overlast en gezondheidseffecten brengen kosten met zich mee. De sociale kosten die gepaard gaan met het verkeerslawaai worden geschat op Euro 40 miljard per jaar in de EU. Het verkeerslawaai kan vrij simpel worden verminderd door gebruik te maken van de nieuwste technische mogelijkheden bij de productie van auto's en banden en de aanleg van wegen.

Auteurs CE

Eelco den Boer
Arno Schroten

Delft, augustus 2007

rapport
persbericht

Dit rapport is alleen in het Engels verkrijgbaar. U kunt over dit onderwerp ook een persbericht downloaden.

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30