Transitie Beleidsinstrumenten

Voor de chemische en petroleumindustrie

Industriële bedrijven hebben in de afgelopen jaren veel maatregelen genomen om te komen tot milieuverbetering binnen hun inrichtingen. Voor een aantal hardnekkige bovenlokale milieuproblemen lijkt flexibeler instrumentarium –zoals emissiehandel- de aangewezen weg om deze milieudoelen alsnog te realiseren, zonder dat ze daarbij onredelijk of tegen te hoge kosten in hun bedrijfsvoering moeten ingrijpen. Op verzoek van VNPI, VNCI en het Ministerie van VROM heeft CE in kaart gebracht wat introductie van flexibele instrumentarium –en de denkwijze die daaraan ten grondslag ligt- betekent voor de tussentijd, wanneer nieuwe methoden nog niet geïmplementeerd zijn, maar de klassieke aanpak al stagneert? Welke andere rollen brengen de nieuwe denkwijzen voor verschillende partijen met zich mee? Welke routes zijn in de transitiefase noodzakelijk om de uitdagingen het hoofd te bieden? En op welke wijze kan flexibiliteit in de Europese arena bevochten worden? En kunnen proefprojecten en communicatie helpen bij het aan het licht brengen van deze verschuivingen en ze effectief helpen plaatsvinden?

Auteurs

Martijn Blom

Delft, december 2002

Rapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57