Tussenevaluatie Programma Excellente Gebieden

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, voorheen Agentschap NL) hebben CE Delft en Merosch in het voorjaar van 2014 een tussenevaluatie van het Programma Excellente Gebieden uitgevoerd. Deze tussenevaluatie is één van de afspraken in het op 28 juni 2012 herijkte Lente-akkoord.

Het doel van de tussenevaluatie is om inzicht te geven in de landelijke bijdrage die het Programma Excellente Gebieden tot dusverre heeft geleverd bij het voorbereiden van de markt op de EPC-aanscherpingen die waren afgesproken in het Lente-akkoord van 22 april 2008. De EPC voor nieuwbouwwoningen is per 2011 aangescherpt van 0,8 naar 0,6 en is per 2015 aangescherpt tot 0,4. Het Programma Excellente Gebieden draagt bij aan het voorbereiden van de markt door de kennis aan te reiken die voor die aanscherping nodig is.

In de gebieden die deelnemen aan het Programma is - of wordt - al gebouwd met een EPC die tenminste 25% scherper is dan de huidige of toenmalige vigerende EPC-eis. De geformuleerde onderzoeksvragen hebben betrekking op de genoemde kennisproductie en overdracht daarvan op ‘de markt’, op de beoordeling van de ingezette beleidsinstrumenten, en op het te voeren beleid bij toekomstige aanscherpingen van de EPC. Deze tussenevaluatie is gericht op het Programma als geheel, en nadrukkelijk niet op de individuele gebieden. De focus van de tussenevaluatie ligt op het landelijk niveau.

Het onderzoek is ten eerste uitgevoerd aan de hand van interviews met in totaal 25 personen die door hun functie goed zicht hebben op het Programma Excellente Gebieden en/of de ontwikkelingen rond energie-efficiëntie in de nieuwbouwmarkt. Ten tweede is een webenquête uitgezet onder betrokkenen bij de negentien gebieden die meedoen met het Programma.

Auteurs

Benno Schepers
Lonneke Wielders
Cor Leguijt

Delft, juli 2014

Tussenevaluatie Programma Excellente Gebieden

 

Tweets van @cedelft

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11

Vacature Junior secretaresse https://t.co/4ybXcViypS #vacature #junior #secretaresse #werk #delft
24-10-2017 06:08

Report - Regulating speed: a short-term measure to reduce maritime GHG emissions https://t.co/SDnPBD0WtP
19-10-2017 08:45