Tussenevaluatie Uitvoeringsprogramma Energie

Dit is een tussenevaluatie van het Uitvoeringsprogramma Energie van de provincie Noord-Brabant. Met deze evaluatie geven we inzicht in de doeltreffendheid van het gevoerde energiebeleid van de provincie, met andere woorden: worden de gestelde doelen gehaald? Deze evaluatie geeft inzicht in: -de processtappen en de bereikte resultaten en de voorziene resultaten in 2020, voor zover mogelijk met een doorkijk naar 2050; -de succes- en faalfactoren en daaraan gekoppeld de aanbevelingen. Deze evaluatie vormt samen met de uitkomsten van de denktank de basis voor verdere beleidsontwikkeling. Dit geeft voor de provincie richting aan een effectieve inzet van de resterende middelen voor de tweede helft van deze bestuursperiode.

Auteurs

Martijn Blom
Lonneke Wielders
Thijs Scholten
Jasper Schilling

Delft, september 2017

Tussenevaluatie Uitvoeringsprogramma Energie

Meer informatie: Martijn Blom

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57