Tussentijdse evaluatie Joint Implementation

CE heeft het Nederlandse Joint Implementation beleid geëvalueerd. Met Joint Implementation (JI) reduceert Nederland emissies in het buitenland. Het koopt claims op emissiereducties die het kan gebruiken om aan de Kyoto doelstellingen te voldoen. JI speelt een cruciale rol in het bereiken van de Nederlandse Kyoto doelstellingen. De belangrijkste conclusie van de evaluatie is dat het nog onzeker is of Nederland voldoende emissiereducties kan binnenhalen met JI. Verschillende projecten hebben een onzekere opbrengst. Daarom adviseert CE het ministerie van Economische Zaken om meer claims op emissiereductie-eenheden aan te kopen dan noodzakelijk is. Het surplus kan gebruikt worden om tegenvallende projecten te compenseren. Het aankopen van een surplus heeft slechts een beperkt prijs-opdrijvend effect, terwijl de doelbereiking veel zekerder wordt. CE heeft ook de kosteneffectiviteit van het Nederlandse JI beleid onderzocht. Wij concluderen dat de kosten per emissiereductie-eenheid relatief laag zijn. De uitvoeringskosten verschillen sterk per instrument. Nederland is veel eerder begonnen met JI dan andere landen. Het heeft JI-projecten aangeworven door middel van openbare aanbestedingen. Daardoor heeft Nederland een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van een markt voor JI-gerelateerde emissie-reducties.

Auteurs

Sander de Bruyn
Jasper Faber
Geert Warringa

Delft, juni 2005

Rapport
Executive summary

Van deze studie is ook een uitgebreide Engelse samenvatting te downloaden.

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57