Van belastingvrijgestelde auto’s. Milieu-impact en opties om die te verminderen

Er zijn in Nederland ruim 50.000 auto’s die zijn vrijgesteld van belasting. Het gaat daarbij om taxi’s maar ook om overheidsvoertuigen zoals politieauto’s, brandweerauto’s en defensievoertuigen. Doordat voor deze auto’s geen aanschafbelasting (BPM) en wegenbelasting (MRB) hoeft te worden betaald, wordt het aantrekkelijk om te kiezen voor dieseluitvoeringen. Aangezien dieselvoertuigen beduidend meer stikstofoxiden (NOx) uitstoten dan benzine- en (semi-) elektrische auto’s zijn de belastingvrijstellingen en daaruit volgende voorkeur voor dieselauto’s schadelijk voor het milieu.
In dit rapport zijn de milieueffecten en maatschappelijke kosten als gevolg van de belastingvrijstellingen in kaart gebracht en worden enkele oplossingsrichtingen voor beleid aangedragen.

Auteurs

Anco Hoen

Delft, oktober 2016

Van belastingvrijgestelde auto’s. Milieu-impact en opties om die te verminderen

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Anco Hoen

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57