Variabilisering transporttarieven

Effecten voor de consument, netbeheerder en samenleving

De jaarlijkse elektriciteitsrekening van een gemiddeld huishouden bestaat voor ongeveer 25% uit transportkosten. De transportkosten belopen een vast bedrag dat onafhankelijk is van het werkelijke verbruik, en geven daarmee geen prikkel tot besparing. De benodigde capaciteit (en daarmee een groot deel van de kosten) van een elektriciteitsnetwerk wordt bepaald door de hoogste vraag gedurende het jaar. Door die piekvraag te verlagen, is een minder zwaar netwerk nodig, en worden dus kosten bespaard. In deze studie onderzoeken we de effecten van variabilisering van de transporttarieven van elektriciteit. Door variabilisering van de transportkosten krijgen gebruikers een prikkel om minder elektriciteit te gebruiken en/of hun verbruik te verplaatsen naar een tijdstip buiten de piekmomenten.

Auteurs CE

Frans Rooijers

Delft, januari 2013

Variabilisering transporttarieven

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14