Verbranden in Nederland of storten in Groot-Brittannië?

Milieukundige analyse van de verwerking van Brits huishoudelijk afval in Nederland

Inleiding
Twence heeft CE Delft gevraagd om een milieuanalyse van twee afvalscenario’s voor Brits huishoudelijk afval (of daarmee vergelijkbaar afval) uit te voeren:
1.    Het afval wordt gestort op een nabije stortplaats (in Groot-Brittannië).
2.    Het afval wordt verbrand bij Twence AEC in Nederland.

Methode

De twee afvalscenario’s zijn op basis van 1 ton huishoudelijk afval, of daarmee vergelijkbaar afval uit het Verenigd Koninkrijk vergeleken. De studie richt zich op de levenscyclusfasen:
-    transport;
-    eindverwerking (in ofwel de verbrandingsoven of op de stortplaats).

Voor het analyseren van de milieu-impact wordt gebruikgemaakt van de ReCiPe Single Score-methode en van de klimaatimpact methodologie (IPCC). 

Resultaten & conclusies
Uit deze studie kan geconcludeerd worden dat het verbranden van gemiddeld Brits restafval bij Twence beter scoort op milieueffecten dan storten in Groot-Brittannië. Het extra transport per schip en vrachtauto van het Verenigd Koninkrijk naar de installatie van Twence maakt het milieuvoordeel van afvalverbranding ten opzichte van stort niet ongedaan. De conclusies van deze studie zijn geldig voor de toegepaste aannames, waaronder de samenstelling van het afval. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 1.
Figuur 1: Verbranding versus stort van huishoudelijk afval uit City of London, uitgedrukt in ReCiPe Single Score per aspect van de levenscyclusfase


Auteurs

Matthijs Otten

Delft, februari 2012

het rapport

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57