Verkeer en klimaatbeleid: een verkenning voor de middellange termijn

Deze notitie, geschreven in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, verkent het perspectief voor klimaatbeleid voor de sector Verkeer en Vervoer voor de post-Kyotoperiode. De broeikasgasemissies van deze sector stijgen snel en bijna niemand verwacht hierin binnen afzienbare tijd een wezenlijke verandering. Daarom zijn fundamentele keuzes nodig: hoe ambitieus stelt Nederland zich op in de internationale klimaatonderhandelingen? Neemt Nederland de toekomstige internationale handelsprijs als richtsnoer voor binnenlands klimaatbeleid? In het verlengde: welk deel van de binnenlandse taakstelling valt toe aan verkeer? De notitie schetst vervolgens de economische en milieutechnische consequenties van een maximaal kosteneffectieve invulling van het binnenlandse klimaatbeleid voor de diverse sectoren in verkeer en vervoer.

Delft, maart 2002

notitie

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57