Verlichting vergeleken

LED (light-emitting-diodes) lampen zijn energiezuinige lampen die wat betreft energiegebruik en levensduur nog beter presteren dan spaarlampen. Momenteel vindt toepassing al op grotere schaal plaats in verkeerslichten en wordt een begin gemaakt met de introductie in huishoudens. CE heeft voor Lemnis (een producent van LED lampen) onderzocht hoe de milieubelasting van de LED lamp zich verhoudt tot de gloeilamp en spaarlamp. Dit betekende dat behalve naar het stroomverbruik van de lamp, ook gekeken is naar het materiaalgebruik van “wieg tot graf” middels een levenscyclus analyse (LCA). Ook als het materiaalgebruik wordt vergeleken, blijkt de LED lamp een duurzaam alternatief, dat minder milieubelasting oplevert. Het elektriciteitgebruik is aanzienlijk lager, zelfs in vergelijking met een standaard spaarlamp en in de LED-lamp is minder materiaal verwerkt dan in beide andere lamp typen. Dit met name omdat voor een brandtijd van 100.000 uur slechts één LED-lamp, maar 100 gloeilampen of 17 spaarlampen nodig zijn. De milieubelasting van de LED lamp gerelateerd aan materiaalgebruik kan nog aanzienlijk verbeteren door minder aluminium te gebruiken, een optimalisatie die in het nieuwe ontwerp wordt opgenomen.

Auteurs

Harry Croezen

Delft, mei 2006

Verlichting vergeleken

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57