Verlichting vergeleken

Een herziene versie

CE Delft heeft voor een fabrikant onderzoek gedaan naar een nieuw model LED-lamp, die een lichtopbrengst heeft die gelijk is aan een 60 Watt gloeilamp of een spaarlamp van 12-13 Watt. De studie is een vervolg op een eerdere studie en betreft een nieuw ontwerp

Voor een volledige vergelijking heeft CE Delft een globale levenscyclusanalyse (LCA) gemaakt. Daarbij is gekeken naar de milieubelasting van de elektriciteit die de lamp gebruikt (hoe zuiniger de lamp, des te minder de milieubelasting). Maar er is ook gekeken naar de milieubelasting van de grondstofwinning, het omzetten van grondstoffen in materialen als glas, metalen en kunststoffen en het assembleren van de onderdelen tot een complete lamp. En aan het eind van de keten is ook gelet op de afvalverwerking van de afgedankte lamp. De vergelijking is gebaseerd op gegevens die door de lampfabrikanten zijn verstrekt.

Uit het onderzoek blijkt dat het elektriciteitsgebruik voor 60% bijdraagt aan de milieubelasting, veel meer dus dan de maak- en afvalfase. Door de lange levensduur en het lage energiegebruik van de LED-lamp is deze twee keer minder milieubelastend dan een spaarlamp en tien keer minder dan een gloeilamp.

Auteurs CE

Harry Croezen

Delft, november 2009

rapport

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32