Verwerking kunststof verpakkingsafval uit huishoudens

Mogelijkheden en kosteneffectiviteit van vermindering van milieu-impact

In dit rapport wordt een beeld geschetst van de mogelijkheden om de komende 10 jaar milieuwinst te boeken met de verwerking van kunststof verpakkingsafval uit huishoudens en de kosten daarvan. Daarvoor zijn een vijftal scenario’s doorgerekend door CE in samenwerking met TNO. Hoofdconclusie is dat het nascheiden van kunststof (en papier) bij de afvalverwerking en het verbranden van deze subcoal in een kolencentrale het meest eco-efficiënt is. Apart inzamelen van kunststof, eventueel met statiegeld, geeft op korte termijn tegen hoge kosten meer milieuwinst maar deze winst is in 2010 waarschijnlijk verdwenen als afscheiding van kunststof en papier bij de afvalverwerking gemeengoed is geworden.

Auteurs

Geert Bergsma

Delft, maart 2001

Rapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57