Verwerking van luierafval: Vergelijking op milieueffecten, kosten en hygiënische aspecten van verwerkingsroute

In deze update van de studie uit 2003 is nagegaan wat de milieueffecten, kosten en hygi�nische voor- en nadelen zijn van de verwijdering van luierafval. Vier routes zijn beschouwd:
  1. inzameling als onderdeel van het restafval en verbranding in een AVI;
  2. inzameling gelijk met GFT en compostering;
  3. inzameling gelijk met GFT en vergisting;
  4. gescheiden inzameling en verwerking volgens het Knowaste-proces.

De studie concludeert dat de eerste route (AVI-route) de voorkeur heeft. In de compostering- en vergistingroute vormen de aanwezigheid van SAP�s en faeces een probleem. De gescheiden inzamelroute kent verreweg de hoogste broeikasgasemissie door het hoge energiegebruik van het proces.

Delft, mei 2007

Rapport

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11