Voor wie zijn de kosten en baten van het klimaatbeleid?

Op basis van een eerste verkenning blijkt dat de kosten en baten van het klimaatbeleid niet evenredig zijn verdeeld naar de verschillende groepen huishoudens. Aan de directe kosten van de klimaatemissies (aardgas, benzine) betalen de huishoudens naar evenredigheid van hun verbruik mee aan de klimaatschade. Voor de indirecte emissies die huishoudens via hun producten veroorzaken hoeven bedrijven geen bijdrage te leveren aan de klimaatschade. De baten van het klimaatbeleid (subsidies gericht op hernieuwbare energie en energiebesparing) worden vooral ontvangen door de hogere inkomens en door bedrijven.

Op basis van deze studie zijn in 2017 twee vervolgstudies uitgevoerd:
  1. Rechtvaardigheid en inkomenseffecten van het klimaatbeleid, de impact van het klimaatbeleid op de inkomensongelijkheid
  2. Wie profiteert van het klimaatbeleid? Verdeling van subsidies en belastingkortingen tussen armere en rijkere huishoudens

Auteurs CE

Frans Rooijers

Delft, april 2016

Voor wie zijn de kosten en baten van het klimaatbeleid?

Meer informatie over de studie kunt u krijgen bij Frans Rooijers

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14