Voorstudie naar een meetlat voor milieuprestatie van glastuinbouwlocaties

De herstructurering van de glastuinbouw zorgt ervoor dat bestaande glastuinbouwgebieden op grote schaal worden heringericht en nieuwe gebieden worden ontwikkeld. Dit brengt een unieke kans met zich mee om milieuwinst te boeken met maatregelen op gebiedsniveau. Als hulpmiddel voor het incasseren van deze milieuwinst zijn CE en CLM bezig om een meetlat te ontwikkelen voor milieuprestaties van glastuinbouwgebieden. De eerste fase van dit project, het peilen van de interesse voor de meetlat, is in juli 2000 afgerond. De geïnterviewde partijen – variërend van overheden tot marktpartijen en milieu-organisaties - waren overwegend enthousiast. De door hen geuite suggesties voor presentatievorm en milieuthema’s en gehanteerde criteria, zullen worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling.

Delft, juli 2000

Deze voorfase (interessepeiling) is uitgevoerd in opdracht van Novem. Van het (niet-openbare) rapport is een openbare samenvatting beschikbaar [pdf]

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57