Wandelingen door uw woonwijk op 7 maart 2031

In het project “Wandelingen door uw woonwijk op 7 maart 2031” heeft CE in samenwerking met de Rotterdamse deelgemeente Noord een methode getest om milieubeleid meer toegankelijk te maken voor burgers. Het project bestond uit drie bijeenkomsten met bewoners van de wijk Bergpolder-Zuid. Centraal stonden daarin telkens de ideeën van bewoners over de toekomst van hun woonwijk en de rol van duurzaamheid hierin. CE ondersteunde de ideeënvorming van bewoners daarbij met een innovatieve methode voor wijkgerichte toekomstscenario’s. Deze werden gepresenteerd in de vorm van fictieve fotowandelingen door de woonwijk op een willekeurige dag in de toekomst: 7 maart 2031. De toegepaste methode werd door bewoners zeer gewaardeerd. Resultaten zijn een aantal concrete indicatoren op voor duurzaamheid in Bergpolder-Zuid. Bovendien gaat de deelgemeente de ideeën van bewoners voor ver-volgprojecten nader uitwerken. Deelnemers aan de workshops en andere bewoners van Bergpolder-Zuid worden hier actief bij betrokken.

Auteurs

Huib van Essen

Delft, juli 2003

Rapport

Van dit rapport is tevens een brochure "Wandelingen door Bergpolder Zuid" gemaakt welke u kunt opvragen bij de Gemeente Rotterdam, Sport en Recreatie.

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57