Warmte in alle openheid, een warmtemarkt in Zuid-Holland

Het Programmabureau Warmte Koude Zuid Holland heeft Frans Rooijers gevraagd als voorzitter van een werkgroep die mogelijkheden heeft onderzocht voor een marktplaats op de warmterotonde Zuid-Holland, waar professionele partijen met elkaar handelen. De kleine eindgebruiker is buiten beschouwing gelaten. De notitie kan als input gebruikt worden in de discussie over de wenselijkheid en mogelijkheid van een open warmtemarkt. De notitie is op 18 november 2015 aangeboden aan Han Weber, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. Leden van de werkgroep zijn: Warmte Koude Zuid-Holland, Alliander, Berenschot, Agro Energy, E.on, Prominent, Provincie Zuid-Holland, LTO Glaskracht, CE Delft.

Auteurs

Frans Rooijers

Den Haag, november 2015

Warmte in alle openheid

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57