Weg wijzer bij knelpunten

Aanknopingspunten voor het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit

Over de luchtkwaliteit langs (snel)wegen in Nederland is momenteel (voorjaar 2005) veel te doen. Talrijke infrastructuur- en bouwprojecten liggen stil in afwachting van een oplossing voor de (dreigende) overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen op de betrokken locaties. Het Milieu en NatuurPlanbureau geeft aan dat het huidige en voorgenomen generieke milieubeleid, voor het verkeer en voor andere sectoren, op een flink aantal plaatsen onvoldoende zal blijken. Er is dus meer nodig. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is daarom onlangs met het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL) gestart. Ter voorbereiding van het IPL hebben CE en KEMA al in 2003 deze studie uitgevoerd die inzicht en houvast biedt aan betrokkenen en beleidsambtenaren, nu de problemen met lokale luchtkwaliteit bijna onoverkomelijk lijken. In de studie geven we allereerst een analyse van de bijdragen van de verschillende bronnen aan de concentraties van stikstofoxiden en fijn stof rond snelwegen en de gezondheidseffecten als gevolg hiervan. De unieke gedetailleerde bronanalyse is een belangrijke eerste stap naar een gerichte aanpak van het probleem. In het tweede deel van de rapportage reiken we ca. 130 concrete maatregelen aan, die zijn gebundeld in oplossingsrichtingen en beoordeeld op hun effectiviteit, kosten en haalbaarheid. De oplossingsrichtingen bestrijken de hele keten van bron tot blootgestelde en omvatten zowel generieke maatregelen als maatregelen die lokaal effect hebben. De rapportage besluit met een bespreking van de potentie, pro’s en contra’s van de verschillende oplossingsrichtingen.

Auteurs

Eelco den Boer

Delft, december 2005

Rapport

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11