Werkwijzer voor MKBAs op het gebied van milieu

Een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) is een instrument dat wordt gebruikt in de besluitvorming voor overheidsbeleid. Een MKBA kan helderheid geven over afwegingen die in het (milieu)beleid onvermijdelijk opduiken: is het wenselijk om afval nog meer te scheiden, dienen er strengere normen voor oppervlaktewaterlozingen te worden opgelegd, moet de motorrijtuigenbelasting verder worden gedifferentieerd naar CO2-uitstoot of juist naar overige milieu-effecten? Milieubeleidsmaatregelen leiden enerzijds tot kosten bij bedrijven en consumenten, maar anderzijds ontstaan er maatschappelijke baten door minder milieuvervuiling, zoals een betere gezondheid of een prettigere leefomgeving. De vraag is dan of de baten opwegen tegen de kosten die gemaakt moeten worden. Een MKBA kan inzicht in deze materie verschaffen. In 2013 is de Algemene Leidraad verschenen (Romijn en Renes, 2013) die ingaat op de manier waarop MKBAs dienen te worden uitgevoerd op alle terreinen van het overheidsbeleid. Door de brede toepasbaarheid gaat de Algemene Leidraad niet altijd specifiek in op de diverse toepassingsgebieden, zoals het milieu. Daarom worden er voor specifieke toepassingsgebieden seperate werkwijzers opgesteld. CE Delft heeft in opdracht van het Ministerie van IenM de Werkwijzer Milieu opgesteld. De werkwijzer gaat in op hoe een MKBA dient te worden opgezet en uitgevoerd en bevat voorschriften en aanbevelingen voor een goed gebruik van MKBAs in het milieudomein. Daarnaast gaat de werkwijzer in op de concrete toepassingsmogelijkheden van MKBAs op het gebied van milieu. De werkwijzer is bedoeld voor zowel beleidsambtenaren die om een MKBA vragen, als de onderzoekers die een MKBA uitvoeren of beoordelen.

Auteurs

Martijn Blom
Sander de Bruyn
Geert Warringa
Ellen Schep

Delft, juli 2017

Werkwijzer voor MKBAs op het gebied van milieu

Meer informatie over deze studie kan verkregen worden bij Sander de Bruyn

Tweets van @cedelft

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11

Vacature Junior secretaresse https://t.co/4ybXcViypS #vacature #junior #secretaresse #werk #delft
24-10-2017 06:08

Report - Regulating speed: a short-term measure to reduce maritime GHG emissions https://t.co/SDnPBD0WtP
19-10-2017 08:45