Wie doet er mee met MJA-OV?

Een studie naar de mogelijkheden van uitbreiding van de MJA-NS met het OV en goederenvervoer per spoor

Wat zijn de mogelijkheden voor uitbreiding van de MJA-NS? Wat levert zo�n uitbreiding aan energiebesparing op? Deze vragen heeft SenterNovem aan CE voorgelegd. De aanleiding voor deze vragen is het overgaan van vervoersconcessies op het spoor naar andere partijen dan NS-Reizigers, waardoor de vervoersprestatie onder de MJA steeds kleiner wordt. Op basis van een aantal in de literatuur genoemde succes- en faalfactoren is gebleken dat van de vervoerssectoren het OV ( bus-, tram-, en metrovervoer) en het goederenvervoer per spoor het meest geschikt zijn om de nu bestaande MJA-NS mee uit te breiden. Vervolgens wordt voor deze sectoren/bedrijven het energiegebruik en de haalbare besparingsmaatregelen in kaart gebracht. Het energiegebruik van de genoemde OV-bedrijven komt overeen met circa 80 % van het energiegebruik van NSR, dat van het goederenvervoer per spoor met zo�n 14 % van het energiegebruik van NSR. Uit een inventarisatie blijkt dat zowel relatief als absoluut binnen een MJA behoorlijke besparingen behaald kunnen worden, door energiebesparingsmaatregelen en de inzet van duurzame energie. Voor het OV en goederenvervoer worden tot slot enkele conclusies gepresenteerd ten aanzien van de voor- en nadelen van opname in de MJA-NS. Tevens worden aanbevelingen gedaan voor vervolgstappen in het proces van uitbreiding.

Auteurs CE

Eelco den Boer

Delft, juni 2004


Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32