Zakelijke groenestroomproducten

De Hivos-bedrijvencampagne ‘100% Sustainable Energy: Green ICT’ richt zich op de datacenterbedrijven. De datacenterbedrijven worden aangesproken op de duurzaamheid van hun keuze voor de ingekochte elektriciteit. Hivos wil het gesprek aangaan over meer duurzame alternatieven. Hiervoor heeft Hivos behoefte aan een overzicht van de duurzaamheid van de verschillende opties voor de afname van duurzame elektriciteit (groene stroom) zoals die op de zakelijke markt in Nederland worden aangeboden, inclusief een onderbouwing. 

Dit rapport geeft dit overzicht en geeft inzicht in de verschillende groenestroomproducten voor de zakelijke markt zodat de datacenters kunnen overstappen op een ‘groener’ product. 

In deze rapportage is een classificatie aangebracht die de verschillen in de groenestroomproducten inzichtelijk maakt. De hoogste score krijgt hernieuwbare energie welke geheel zonder exploitatiesubsidie (SDE+) kan worden geproduceerd, of waarbij de meerkosten volledig worden betaald door de afnemer van de groene elektriciteit. Het aanbod hiervan is nu nog niet groot, want dit beeld hoort bij een energiemarkt waarbij hernieuwbare energie op kostprijs concurreert met grijze elektriciteit, of bij een markt waarin de afnemer bereid is om (veel) meer te betalen voor de elektriciteit. De laagste scores zijn voor hernieuwbare elektriciteit uit het buitenland en grijze elektriciteit.

Auteurs

Lonneke Wielders
Maarten Afman

Delft, december 2012

het rapport

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57