Zorg voor toekomstige generaties en zingeving*

De Universiteit Nyenrode heeft een boek uitgebracht over de vraag óf, en zo ja, in welke mate, huidige generaties verantwoordelijk zijn voor het behoud van milieu en natuurkapitaal voor toekomstige generaties. De aandacht gaat daarbij in belangrijke mate uit naar de verantwoordelijkheid van ondernemingen. In opdracht van de Universiteit Nyenrode heeft CE een hoofdstuk geschreven over de relatie tussen toekomstige generaties en zingeving. Het hoofdstuk gaat in op het belang van het uitzicht op een gezonde toekomst voor het welzijn van de huidige generaties. Mensen hebben behoefte en ontlenen voldoening aan activiteiten die toekomstgericht zijn en hen verbindt met iets dat het eigen leven overstijgt, zoals familieleven, wetenschap of het voeren van een bedrijf. Overdenking van deze behoeften kan daarom reden geven om te zorgen voor toekomstige generaties. Dit motief vanuit de belangen van de huidige generaties biedt daarmee een extra invalshoek boven op het motief van respect voor de belangen van het nageslacht.

Delft, juli 2002

Het boek waarin CE het hoofdstuk: Zorg voor de toekomstige generaties en zingeving heeft geschreven kunt u o.a. bestellen bij: www.kluwer.nl G. Keijzers en R. Jeurissen (eds) Duurzaam Ondernemen, Toekomstethiek in dialoog Kluwer Alphen aan den Rijn

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57