Verkeer en klimaatbeleid: een verkenning voor de middellange termijn

Deze notitie, geschreven in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, verkent het perspectief voor klimaatbeleid voor de sector Verkeer en Vervoer voor de post-Kyotoperiode. De broeikasgasemissies van deze sector stijgen snel en bijna niemand verwacht hierin binnen afzienbare tijd een wezenlijke verandering. Daarom zijn fundamentele keuzes nodig: hoe ambitieus stelt Nederland zich op in de internationale klimaatonderhandelingen? Neemt Nederland de toekomstige internationale handelsprijs als richtsnoer voor binnenlands klimaatbeleid? In het verlengde: welk deel van de binnenlandse taakstelling valt toe aan verkeer? De notitie schetst vervolgens de economische en milieutechnische consequenties van een maximaal kosteneffectieve invulling van het binnenlandse klimaatbeleid voor de diverse sectoren in verkeer en vervoer.

Delft, maart 2002

notitie

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14