Compensatie van milieudruk als gevolg van hogere economische groei

Een wetenschappelijke analyse van de beleidspraktijk in Nederland

In deze studie wordt gekeken naar de relatie tussen economische groei en milieudruk. Specifiek wordt de vraag beantwoord of een hogere economische groei dan verwacht gecompenseerd zou moeten worden via een tijdelijke aanpassing van de begroting van het ministerie van VROM. Het rapport stelt dat een hogere economische groei tot een hogere milieudruk zal leiden. Compensatie is nodig als er in het milieubeleid absolute doelstellingen zijn afgesproken die niet in absolute taakstellingen over de sectoren zijn verdeeld. Dat geldt voor een aanzienlijk deel van het Nederlandse milieubeleid. Methoden om de extra milieudruk te berekenen worden behandeld in deze studie en voorstellen worden gedaan om sneller de extra milieudruk te berekenen zodat deze in een eerder stadium kan worden meegenomen in het beleidsproces, zoals in 2000 en 2001 is gebeurd bij de behandeling van de zogenaamde "compensatiegelden" door de Tweede Kamer.

Auteurs CE

Sander de Bruyn

Delft, augustus 2002

Notitie

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14