Perspectief op een mobiliteitsmarkt

De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft CE gevraagd om haar te ondersteunen ten behoeve van haar advies ‘Bewust mobiel, beter bereikbaar’ dat zij in februari heeft gepubliceerd. Doel van de CE-bijdrage was om de mogelijke inrichting van een zogenoemde ‘mobiliteitsmarkt’ op drie manieren uit te diepen:
  1. Beeld van het heden: hoe lopen -qua omvang en qua richting van en naar actoren– de huidige financiële stromen in het verkeer en vervoer?
  2. Beeld van de toekomst: welke vormen zou een transparant stelsel van heffingen en investeringen kunnen aannemen?
  3. Beschouwing voor de toekomst: discussie over vragen als: wat zijn voor- en nadelen van verbetering van marktwerking, wat zijn mogelijke obstakels voor introductie, en hoe kunnen die worden overwonnen?
Deze drie vragen worden in de drie kernhoofdstukken van dit CE-rapport verder uitgediept. Daarmee biedt het rapport een goede introductie tot het onderwerp ‘marktwerking in het verkeer’.

Auteurs CE

Huib van Essen

Delft, december 2002

Rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14